Helsingin poliisilaitos julkaisi selvityksen toiminnastaan Elokapinan mielenosoituksessa


HELSINKI

Poliisihallitus pyysi Helsingin poliisilaitokselta selvitystä liittyen poliisin toimintaan Elokapinan mielenosoituksessa 8. lokakuuta 2021, tiedottaa Helsingin poliisilaitos. Helsingin poliisin kokonaan julkinen selvitys on liitteenä uutisen alaosassa.

Helsingin poliisilaitos on antanut selvityksen asiasta tänään, perjantaina 19. marraskuuta Poliisihallitukselle. Poliisihallitus pyysi selvitystä kolmeen kysymykseen.

– Poliisihallitukselle annetussa selvityksessä on kerrottu seikkaperäisesti, millä perustein mielenosoitustilanteessa on toimittu ja poliisilaitoksen johto on antanut saatujen selvitysten perusteella asiasta oman jälkikäteisen arvionsa. On muistettava, että operatiivisissa tilanteissa toimitaan aina sen hetkisillä tiedoilla ja ratkaisuja on tehtävä nopeasti, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen toteaa. 

Miksi mielenosoitus päätettiin?

Mielenosoitus alkoi 8.10.2021 noin kello 10.38 Valtioneuvoston linnalla. Osa mielenosoittajista kahliutui etuoviin metalliketjuin sekä U-muotoisella metallilukolla. Ovien edustalla mielenosoittajat olivat kahliutuneet toisiinsa metalliputkin. 

Mielenosoitus päätettiin noin kello 13.37. Poliisilaitos katsoo, että saadun selvityksen mukaan mielenosoituksen päättämiseen on ollut lailliset perusteet. Mielenosoittajille annettiin mahdollisuus muuttaa toimintaansa sellaiseksi, joka voitaisiin kokoontumisvapautena turvata. Mielenosoituksen päättäminen koski käytännössä vain Valtioneuvoston linnan pääsisäänkäyntien hallintaa ja tukkimista. Vain tiettyä keinoa rajoitettiin. Asiaan vaikutti osaltaan myös alueen haltijan pyyntö mielenosoituksen siirtämisestä tai purkamisesta Valtioneuvoston linnan sisäänkäynneiltä. 

Muilta osin poliisi turvasi kokoontumisvapauden käyttämistä. Osa poistumiskäskyä noudattaneista henkilöistä aloitti uuden mielenosoituksen Valtioneuvoston linnan ympäristössä. Sisäänkäynneistä etäämmällä järjestettyyn mielenosoitukseen ei puututtu, koska keinot olivat hyväksyttäviä. 

Miksi joidenkin mielenosoittajien kiinniotto kesti yli 24 tuntia?

Rikosperusteisesti kiinniotettuja henkilöitä on esitutkinnassa epäilty törkeästä julkisrauhan rikkomisesta, kokouksen estämisestä ja niskoittelusta poliisia vastaan. Riippumatta käsillä olevan asian rikosnimikkeistä vapaudenmenetyksen keston olisi tullut olla tässä asiassa mahdollisimman lyhyt. 

Asiaan liittyen on tilanneorganisaation aikana ja jälkikäteen pyydetty konsultaatiota asiaan määrätyltä aluesyyttäjältä.

Asian tutkinta on kesken, eikä poliisilaitos ota kantaa rikosnimikkeisiin. Poliisilaitos kuitenkin toteaa yleisellä tasolla käsityksenään, että asiassa on rikosnimikkeiden täyttymisen osalta myös tulkinnanvaraiseksi katsottavia seikkoja. Asia etenee esitutkinnan valmistumisen jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. 

Mihin tietoihin viestintä on kulloinkin perustunut ja onko se ollut asianmukaista?

Operaation johtaja on todennut tilannearvioon ja sen taustalla olleisiin seikkoihin pohjautuen, että mielenosoitus muodosti Valtioneuvoston linnaan ja sen sisällä olleisiin suojattaviin henkilöihin kohdistuvan turvallisuusuhan.

Tapahtuma-aikaan on viestitty asiassa sillä hetkellä tehdyn arvion perusteella. Jälkikäteen on voitu todeta, että mielenosoitus ei ole muodostanut konkreettista turvallisuusuhkaa. Tapahtuma-aikaan julkaistuissa tiedotteissa käytetyissä sanavalinnoissa on osittain epäonnistuttu. Poliisilaitoksen on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota viestinnän yhteydessä käytettäviin sanavalintoihin. 

Selvityksessä nousi esille kehitettäviä asioita.

Poliisipäällikkö Lasse Aapio nostaa esille kolme selvityksestä noussutta asiaa, joita Helsingin poliisilaitoksen tulee kehittää omassa toiminnassaan. 

– Meidän on kehitettävä viranomaisten välistä yhteistyötä entisestään, tarkasteltava toimintamalleja ja rajapintoja. Viestinnässä meidän tulee olla entistäkin tarkempia, minkälaisia sanamuotoja käytämme ja missä ja millä tavoin viestimme. Viestinnän tulee olla selkeää, oikea-aikaista ja luotettavaa. Kolmanneksi meidän on jatkossa kiinnitettävä huomiota tutkintatoimien riittävään resursointiin, jotta tutkintatoimet voidaan hoitaa viipymättä, eikä vapaudenmenetys kestä pidempään kuin on välttämätöntä, Aapio toteaa. 

– Olemme antaneet selvityksen nyt Poliisihallituksen arvioitavaksi, joten emme tässä vaiheessa kommentoi asiaa enempää, Aapio päättää.  

Voit ladata Helsingin poliisilaitoksen selvityksen ja lausunnon alla olevasta linkistä.

Helsingin poliisilaitoksen selvitys ja lausunto.pdf PDF 788kB

Lähteenä: Helsingin poliisilaitos

Viranomaisuutisten WhatsApp-kanavalle liittyminen kannattaa, sillä sieltä löydät kätevästi kaikki uutisemme!


Somet

FACEBOOK
INSTAGRAM
TIKTOK
TWITTER (X)
THREADS
Liity lisäksi WhatsApp-kanavallemme, ja saat kaikki tuoreimmat uutiset näppärästi WhatsApp-sovellukseesi.


puhelimen kuoretViimeisimmät alueen artikkelit

Tapahtumat sujuivat hyvin Espoossa ja Karkkilassa – tien päällä oli onnetonta menoa Länsi-Uudellamaalla

UUSIMAA Heinäkuun lämmin kesäsää näkyy Länsi-Uudenmaan poliisin tehtävissä musiikkitapahtumien ja liikenteessä esiintyvien ajokunto-ongelmien muodossa, kommentoidaan...

Viime vuonna alle 15-vuotiaita lapsia kuoli tieliikenteessä vain yksi – tänä vuonna lukema on jo kuusi

LIIKENNETURVALLISUUS Ennakkotietojen perusteella kulunut vuosi ei ole jatkamassa pari vuotta kestänyttä hyvää trendiä, kun puhutaan...

Uimarin pelättiin olevan pulassa Tammisaaressa

RAASEPORI Länsi-Uudellamaalla, nykyisin Raaseporiin kuuluvassa Tammisaaressa pelättiin ihmisen olevan hädässä myöhään keskiviikkona 24. heinäkuuta. Hätäkeskus...


Tuoreimmat uutiset

Tapahtumat sujuivat hyvin Espoossa ja Karkkilassa – tien päällä oli onnetonta menoa Länsi-Uudellamaalla

UUSIMAA Heinäkuun lämmin kesäsää näkyy Länsi-Uudenmaan poliisin tehtävissä musiikkitapahtumien ja liikenteessä esiintyvien ajokunto-ongelmien muodossa, kommentoidaan...

Viime vuonna alle 15-vuotiaita lapsia kuoli tieliikenteessä vain yksi – tänä vuonna lukema on jo kuusi

LIIKENNETURVALLISUUS Ennakkotietojen perusteella kulunut vuosi ei ole jatkamassa pari vuotta kestänyttä hyvää trendiä, kun puhutaan...

Tapahtumat sujuivat hyvin Espoossa ja Karkkilassa – tien päällä oli onnetonta menoa Länsi-Uudellamaalla

UUSIMAA Heinäkuun lämmin kesäsää näkyy Länsi-Uudenmaan poliisin tehtävissä musiikkitapahtumien ja liikenteessä esiintyvien ajokunto-ongelmien muodossa, kommentoidaan...

Viime vuonna alle 15-vuotiaita lapsia kuoli tieliikenteessä vain yksi – tänä vuonna lukema on jo kuusi

LIIKENNETURVALLISUUS Ennakkotietojen perusteella kulunut vuosi ei ole jatkamassa pari vuotta kestänyttä hyvää trendiä, kun puhutaan...