keskiviikko, 4, lokakuu, 2023
spot_img

Pitkäjänteinen poliisityö johti ”Pirkanmaan pyromaanin” kiinniottoon – epäiltyä ei kuitenkaan epäillä kaikista maakunnan tuhopoltoista

- MAINOS - ARTIKKELI JATKUU ALLA -
- MAINOS PÄÄTTYY -

PIRKANMAA

Epäiltyjä rikoksia tutkitaan törkeinä vahingontekoina, koska vahingonteon yksi törkeyttämisperuste on erittäin suuri taloudellinen vahinko. Oikeuskäytännöissä tällaisena on pidetty usein noin 15 000 euron ylittäviä vahinkoja.

Pirkanmaalla 2022-2023 tapahtuneiden tulipalojen tutkinta jatkuu, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Kesän 2023 aikana poliisi on kyennyt kohdentamaan rikosepäilyjä yksittäiseen henkilöön ja sulkemaan pois muita mahdollisia tekijäehdokkaita. Tiistaina 5. syyskuuta kiinniotettua henkilöä epäillään 11:stä rikoksesta.

Pirkanmaalla on vuosina 2022 ja 2023 tapahtunut kymmeniä tulipaloja, joissa ei ole havaittu luonnollista syttymissyytä. Tavanomaisesti palot ovat syttyneet nopeasti ja palopaikat olleet syrjässä tai ainakin valvomattomia kohteita. Palaneissa rakennuksissa ei ole ollut ihmisiä syttymishetkellä.

Tulipalot ovat työllistäneet pelastusviranomaisten lisäksi laajasti eri poliisin yksiköitä. Paloista on koitunut huomattavaa omaisuusvahinkoa. Osa palaneista kohteista on ollut vakuutettuina, osa ei. Palojen omaisuusvahingot ovat siten jääneet kiinteistöjen omistajien ja eri vakuutusyhtiöiden kannettaviksi. Palot ovat lisäksi aiheuttaneet erityisesti lähiympäristöön turvattomuutta. Lisäksi menetetyt muistot ja muu aineeton omaisuus eivät ole rahallisesti arvioitavissa.

Palot syttyivät tavanomaisesti viikonlopun seutuvilla, yleensä torstaista sunnuntaihin, myöhäiseen ilta- tai yöaikaan ja keskittyivät vuodenajoista keväästä syksyyn. Havainnot usein täyden palon vaiheessa olevista rakennuksista tulivat lähistöllä asuvilta ihmisiltä.

Rikoksen tutkinnassa paikalle tulevien ensipartion välittömät toimenpiteet tapahtumapaikalla ovat tavanomaisesti ne ratkaisevimmat koko rikoksen tai jopa rikossarjan selvittämisen kannalta. Asia korostuu tulipaloissa, jossa tutkittava rikospaikka osin tuhoutuu rikoksen jälkeen.

- MAINOS - ARTIKKELI JATKUU ALLA -

- MAINOS PÄÄTTYY -

Pitkäjänteinen poliisityö johti kiinniottoon.

Näyttö rikokseen tai rikossarjaan kerätään yleensä palasista. Niin tässäkin rikossarjassa. Voi sanoa, että tämänkertainen läpimurto ansaittiin yksittäisen onnistumisen sijaan aktiivisella ja pitkäjänteisellä poliisityöllä palopaikasta toiseen sekä luonnollisesti eri pakkokeinojen käytöllä ja vastauksien analyyseilla. Poliisillakaan ei ole hallussaan kristallipalloa, josta epäilyn henkilöllisyys nopeasti ratkeaisi. Ihmisten kärsimättömyys esitutkintaviranomaisen toimenpiteitä ja tuloksia odotellessa on tällaisissa asioissa kyllä hyvin ymmärrettävää.

Kesän 2023 aikana poliisi kykeni kohdentamaan rikosepäilyjä yksittäiseen henkilöön ja sulkemaan pois muita mahdollisia tekijäehdokkaita. Kiinniotto tapahtui Lempäälässä tiistaina 5. syyskuuta tapahtuneen palon jälkeen Tampereella. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Kohdehenkilö on kuulusteluissa kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt. Kiinniotettu vangittiin todennäköisin syin epäiltynä perjantaina 8. syyskuuta Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä 11 eri rikokseen. Epäilyistä rikoksista 10 on törkeää vahingontekoa ja lisäksi yksi tuhotyörikos. Henkilöllä ei ole vastaavaa rikoshistoriaa.

Epäiltyjä rikoksia tutkitaan törkeinä vahingontekoina, koska vahingonteon yksi törkeyttämisperuste on erittäin suuri taloudellinen vahinko. Oikeuskäytännöissä tällaisena on pidetty usein noin 15 000 euron ylittäviä vahinkoja.

Tuhotyön yksi tekomuoto on tulipalon sytyttäminen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa. Tällaista rikosta on syytä epäillä, kun sytytetyn palon yhteydessä on jouduttu evakuoimaan ihmisiä palopaikan läheisyydestä.

- MAINOS - ARTIKKELI JATKUU ALLA -
- MAINOS PÄÄTTYY -

Törkeästä vahingonteosta ja tuhotyöstä on molemmista säädetty yhtenevästi rangaistukseksi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. 

Tutkinta jatkuu Sisä-Suomen poliisissa.

Kiinniotetun epäilty osallisuus muihin poliisilla tutkintasarjassa avoinna oleviin paloihin on vielä auki, eikä sarjaan liittyvien epäiltyjen rikosten määristä, tarkemmista tapahtuma-ajoista tai paikoista voida tiedottaa. On ilmeisen selvää, että vangittua ei ole syytä epäillä kaikista poliisilla tutkinnassa avoinna olevista Pirkanmaan tuoreista paloista. Poliisi jatkaa aktiivista tutkintaa ja on tutkinnan aikana yhteydessä eri asianomistajiin myös korvausvaatimuksien osalta palosarjaan liittyvien rikosten tutkinnassa.

Poliisi muistuttaa, että esitutkinnan aikana kiinniotettu henkilö on vasta rikoksista epäilyn asemassa. Syyttäjä tekee myöhemmin esitutkinnan tietojen perusteella syyteharkinnan ja päättää mahdollisten syytteiden nostamisesta. Vasta tämän jälkeen asia mahdollisesti etenee oikeuteen.

Poliisilla ei ollut tiedossa ennalta rikoksen kohdistuminen tiettyihin kiinteistöihin, joten mahdollisuutta estää ennalta lisävahinkojen syntymistä ei tutkinnan missään vaiheessa ollut olemassa. Tiedottamisella pyrittiin ennalta estämään rikoksia sekä kiinnittämään huomiota tyhjillään olevien kiinteistöjen omavalvontaan. Poliisi oli tutkinnan edetessä varautunut myös mahdollisesti eteen tulevaan alkusammutukseen varaamalla lisää sammutuskalustoa.

Poliisi kiittää tiedotteessaan runsaista vihjeistä ja yhteydenotoista, vaikka nämä eivät tällä kerralla johtaneet kiinniotetun henkilöllisyyden selvittämiseen.

- ARTIKKELI PÄÄTTYY -
- KIITOS ARTIKKELIN LUKEMISESTA-Yhteistyössä
Intiimisheivaustuotteet netistä