Viranomaiset tekivät taksivalvontaiskun Vantaalla – yli 60 %:ssa oli huomautettavaa

Toteutetussa valvontaiskussa viranomaiset tarkastivat yhteensä 41 taksia, joista 25:ssä oli huomautettavaa. Seuraamuksia määrättiin poliisin toimesta yhteensä 25.

Julkaistu

VANTAA

Itä-Uudenmaan poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto suorittivat yhteistyössä taksiliikenteen valvontaiskun Helsinki-Vantaan lentoasemalle tiistaina 14. toukokuuta, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan, että toteutetussa valvontaiskussa viranomaiset tarkastivat yhteensä 41 taksia, joista 25:ssä oli huomautettavaa. Seuraamuksia määrättiin poliisin toimesta yhteensä 25. Sakkoja kirjoi-tettiin kymmenen, joista kaikki ajopäiväkirjan puuttumisesta. Liikennevirhemaksuja kirjoitettiin 15 pääasiassa luvanhaltijan ja kuljettajan tietojen puuttumisesta sekä siitä, ettei taksiliikennelupa ollut mukana liikennettä harjoitettaessa.

Havaitut rikkeet tai puutteet:

  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 15:ssä taksissa.
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 14:ssä taksissa.
  • Kuljettajan ajopäiväkirja puuttui tai se oli puutteellisesti täytetty 10:ssä taksissa.
  • Taksiliikennelupa tai sen jäljennös ei ollut mukana viidellä kuljettajalla.
  • Hintatietojen esittämisessä oli puutteita neljässä taksissa.
  • Taksivalaisin puuttui tai ei ollut määräysten mukainen kahdessa taksissa.
  • Kahta taksia ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön.

Päävastuu taksiliikenteen valvonnasta on poliisilla.

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokai-nen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. Vali-tettavan harva taksi – vain noin kolmasosa kaikista tarkastetuista – selvisi tarkastuksesta täysin ilman huomautuksia.

Komisario Katri Lehti Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo, että yleisin puute oli kuljettajan nimitiedon sekä luvanhaltijan nimen ja yhteystietojen nähtävillä pitämisen laiminlyönti. Näistä annettiin suurin osa liikennevirhemaksuista. Sakkoja kirjoitettiin kymmenelle taksinkuljettajalle, joilta puuttui ajopäiväkirja tai se oli puutteellisesti täytetty.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Pasi Kousa toteaa, että myönteisenä huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajan ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti liikaa. Kyse on kuitenkin luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, joten asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa.

Yhteistoiminta valvonnassa toimi eri viranomaisten kanssa hyvin.

Pienetkin puutteet voivat aiheuttaa sen, että yritystä valvotaan tarkemmin.

Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti sanoo, että toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puut-teet tietojen esittämisessä. Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

– Taksiliikennelupa oli voimassa kaikilla tarkastetuilla taksiyrityksillä, mutta liikenneluvan ajoneuvossa mukana pitäminen oli monelta unohtunut. Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Näiden sinänsä pienien puutteiden ilmeneminen taksiliikennettä koskevien velvollisuuksien noudattamisessa voi johtaa yrityksen riskiperusteiseen lisävalvontaan, Hautalahti jatkaa.Verohallinto kohdistaa toimenpiteitä valvonnassa nouseviin riskikohteisiin.

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonta kehittyy jatkuvasti, joskaan harmaan talouden toiminnan ei ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Valvonnan avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn, myös verotarkastusten kohteiksi. Siten Verohallinto lähestyy laiminlyöntien vuoksi jälkikäteenkin. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita. On havaittu osaamattomuutta, mutta myös piittaamattomuutta, velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot. Asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota kuittiin sekä sen tietosisältöön. Kuitti osaltaan indikoi myynnin tulouttamista kirjanpitoon. Jos ei saa kuittia pyynnöstä huolimatta, on mahdollista antaa havainto tietoon Verohallinnolle vero.fi -havaintolomakkeen kautta. Annetussa vihjeessä on hyvä olla vapaamuotoinen kertomus tapahtuneesta sekä tieto siitä, mitä yhtiötä tai henkilöä vihje koskee. 

– Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla epärehelliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muidenkin laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, Valsi jatkaa.Työnantajan toiminta ja ulkomaisen työvoiman käyttö aluehallintoviraston valvonnassa.

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa viranomaiset tapasivat itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Kaikilla 18:lla tarkastetulla työntekijällä oli työnteko-oikeus kunnossa, mutta ajopäiväkirjan pitämisen oli laiminlyönyt yhteensä kymmenen kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella.


Lähetä juttuvinkki Viranomaisuutisille. Lue tästä lisää.

Somet

FACEBOOK
INSTAGRAM
TIKTOK
TWITTER (X)
THREADS
Liity lisäksi WhatsApp-kanavallemme, ja saat kaikki tuoreimmat uutiset näppärästi WhatsApp-sovellukseesi.


puhelimen kuoret
Viimeisimmät alueen artikkelit

Poliisi etsii Espoossa kadonnutta 70-vuotiasta naista – voi liikkua myös Helsingissä

ESPOO Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa etsivänsä kadonnutta henkilöä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan poliisin saaneen katoamisilmoituksen 70-vuotiaasta naisesta. Poliisin...

Helsingissä etsitty 25-vuotias nainen on tavoitettu

HELSINKI Helsingin poliisi on etsinyt kadonnutta henkilöä maanantaina 20. toukokuuta. Helsingin poliisilaitokselta tiedotettiin maanantaina iltakuuden...

Vaarallisen oloisesti kerrostalon katolla heilunut nainen työllisti viranomaisia Helsingissä

HELSINKI Hämeentiellä Helsingissä suoritettiin onnistunut ihmisen pelastusoperaatio maanantaina 20. toukokuuta iltapäivällä. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen ihmisen...


Tuoreimmat uutiset

Poliisi etsii Espoossa kadonnutta 70-vuotiasta naista – voi liikkua myös Helsingissä

ESPOO Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa etsivänsä kadonnutta henkilöä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan poliisin saaneen katoamisilmoituksen 70-vuotiaasta naisesta. Poliisin...

Poliisi epäilee: Luuniemen esiintymislava yritettiin polttaa Iisalmessa

IISALMI Itä-Suomen poliisi tutkii Ylä-Savossa tapahtunutta epäiltyä tuhopolton yritystä. Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan poliisin epäilevän, että...

Poliisi etsii Espoossa kadonnutta 70-vuotiasta naista – voi liikkua myös Helsingissä

ESPOO Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa etsivänsä kadonnutta henkilöä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan poliisin saaneen katoamisilmoituksen 70-vuotiaasta naisesta. Poliisin...

Poliisi epäilee: Luuniemen esiintymislava yritettiin polttaa Iisalmessa

IISALMI Itä-Suomen poliisi tutkii Ylä-Savossa tapahtunutta epäiltyä tuhopolton yritystä. Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan poliisin epäilevän, että...