torstai, 29, helmikuu, 2024

Lahden taksit valvontaiskun kohteena – tarkastetuista noin 40%:lla puutteita

Näitä luetaan

LAHTI

Hämeen poliisi teki yhdessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) kanssa taksiliikenteen valvontaiskun Päijät-Hämeessä Lahdessa. Valvonnassa havaittiin useita puutteita kuljettajien ajopäiväkirjoissa.

Viime perjantaina toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 44 taksia, joista yhteensä 18:ssa oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä kahdeksan sakkoa, lähinnä ajopäiväkirjoissa havaituista puutteista sekä viisi liikennevirhemaksua pääasiassa siitä, että luvanhaltijan nimi tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä. 

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

  • Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää / oli puutteellinen, yhdeksän kappaletta.
  • Hintatietojen esittämisessä puutteita, yhdeksän kappaletta. 
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä, viisi kappaletta.
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä, neljä kappaletta.
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää, kolme kappaletta.
  • Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön, kaksi kappaletta.

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta.

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. Tarkastetuissa takseissa olivat perusasiat enimmäkseen kunnossa, mutta täysin ilman huomautuksia selvisi valitettavan harva. 

– Yleisin puute oli kuljettajalta puuttunut tai puutteellisesti täytetty ajopäiväkirja. Liikennevirhemaksuja annoimme lähinnä siitä, että kuljettajan tai liikenneluvan haltijan nimi ei ollut nähtävillä matkustamossa, kertoo Hämeen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Ari Vainio valvonnan tuloksista. 

– Myönteisenä huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajan ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti liikaa. Kyse on kuitenkin luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, joten asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, Vainio toteaa. 

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin valvonnalla.

Pienetkin puutteet voivat aiheuttaa sen, että yritystä valvotaan tarkemmin.

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet tietojen esittämisessä.  

– Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

– Näiden sinänsä pienien puutteiden ilmeneminen taksiliikennettä koskevien velvollisuuksien noudattamisessa voi johtaa yrityksen riskiperusteiseen lisävalvontaan, toteaa Hautalahti.

Työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa.

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa työaikaa, palkkausta, vuosilomia, työterveyshuollon järjestämistä ja sitä, miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallan uhan varalle. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjaa ei ollut pitänyt tai se oli puutteellisesti täytetty yhteensä yhdeksän kuljettajan kohdalla. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella.

*Artikkelilistauksessa sekä somejulkaisuissa näkyvä artikkelikuva on kuvituskuva (Poliisi)

Liity Viranomaisuutisten WhatsApp -kanavalle klikkaamalla kuvaa, niin saat tiedon uusimmista uutisista heti tuoreeltaan! Liittyminen on täysin turvallista, sillä kukaan ei näe puhelinnumeroasi, ei edes ylläpito.

Näitä uutisia luetaan

- Mainos -

Tuoreimmat uutiset

Ihmisen pelastustehtävä päättyi surullisesti Kotkassa – VU:n tietojen mukaan alaikäinen poika menehtyi

Kotkasta kuuluu todella surullisia uutisia. Poliisi, pelastuslaitos sekä ensihoito saivat ilmoituksen ihmisen pelastustehtävästä valtatie 7:lle Kotkan Karhulaan myöhään keskiviikkona...
- Mainos -

YhteistyössäIntiimisheivaustuotteet netistä